goedkoopstepayroll.com

Goedkoopste payroll

Welkom op de website met uitleg en informatie over hoe u het goedkoopste payrollbedrijf in Nederland kunt vinden, herkennen en vervolgens bij hen de goedkoopste en transparantste payrollofferte kunt aanvragen.

Bent u als MKB-er en/of werkgever dus op zoek naar informatie over payroll, maar wilt u hiervoor niet teveel betalen of maakt u al gebruik van payroll, maar denkt u dat dit goedkoper kan? Stopt u dan met verder zoeken! Om u bij het vinden van het goedkoopste payrollbedrijf te helpen, geven wij u namelijk hieronder naast beknopte informatie en uitleg over de dienstverlening payroll ook informatie waar u bij de goedkoopste payrolltarieven of laagste payrollfactoren van payrollbedrijven in Nederland op moet letten.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u nog meer payroll informatie en uitleg van ons ontvangen? Vraagt u dan een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw bedrijf bij ons aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw bedrijf, medewerkers, CAO, sector en/of branche en de bijbehorende scherpste goedkoopste payrolltarieven in Nederland.

Vraag hier de goedkoopste payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll wordt een payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw medewerkers. Dit is ook direct het grote verschil tussen payroll bij een payrollbedrijf en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw werknemers, met alle werkgeversrisico’s van dien.

Dit betekent dat u bij payroll o.a. nog wel steeds zelf uw eigen medewerkers werft en selecteert, werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers bepaalt (minimaal conform uw CAO), planning verzorgt en het contact met uw medewerkers op de werkvloer behoudt (hier verandert er dus niets met payroll!).

Het payrollbedrijf moet als juridische werkgever van uw medewerkers bij payroll o.a. voor betaling van de netto-salarissen en afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies zorgen.

U huurt/least dus eigenlijk met payroll bij een payrollbedrijf uw eigen personeel terug, maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt, is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of payroll klanten in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar personeel (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) met payroll naar een payrollbedrijf over te zetten. Laat ons u ook verder helpen en vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of goedkoopste payrollofferte in Nederland bij ons aan!

Wat kost payroll?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker u eigenlijk exact per uur?

Payrolltarieven hoeven niet hoog te zijn, daar zij ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen, die u zelf ook heeft wanneer u personeel in Nederland in dienst heeft (netto loon, een deel UWV, afdrachten belastingdienst, premies verzekeringen, arbodienst, pensioenen, reserveringen etc), zijn opgebouwd.

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten aan allerlei instanties in Nederland dienen te worden betaald en u niet vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en dan niet meer weet wat een medewerker u exact per uur kost.

Omdat wij van goedkoopste payroll met vaste all-in goedkope payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze duidelijkheid met payroll bij ons wel. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever in Nederland om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u tenslotte met een uitzendbureau en/of gedetacheerden dan bent u met payroll sowieso goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen tussen uitzenden/detacheren en payroll soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.

Voor wie is payroll interessant?

In feite is het samenwerken, i.v.m. kortlopende projecten of lange termijntrajecten, met een payrollbedrijf voor ieder bedrijf, die in Nederland met personeel werkt, interessant en goedkoop. Dit komt doordat u met payroll bij een payrollbedrijf efficiënter inkoopt, uw werkgeversrisico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland met payroll bij een payrollbedrijf heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll bij een payrollbedrijf in Nederland niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust en geld zou u dat schelen!

Vraag hier de goedkoopste payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Waarom is en kan payroll goedkoper?

De Nederlandse payrollmarkt groeit ieder jaar en wordt steeds volwassener. Waar in het verleden marges van 20% nog voorkwamen, zien we dat door de toename van het aantal payrollbedrijven deze nu gemiddeld rond de 8-10% liggen. Naar onze mening vaak nog steeds te hoog!

Bij de meeste payroll klanten zijn de werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag namelijk te verwaarlozen en zijn de administratieve handelingen maar beperkt. Daarom zijn wij van mening dat het tijd wordt dat de ramen van de payrollmarkt in Nederland worden opengegooid. Payroll is immers niets meer of minder dan een verzekering voor ziekte en ontslag van uw personeel, inclusief een stuk personeels- en loonadministratie.

Zijn de werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag daarom binnen uw bedrijf, i.v.m. soort medewerkers (b.v. oproepkrachten, studenten of scholieren), te verwaarlozen? Dan is het sowieso eens zinvol om voor hen een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of goedkopere payrollofferte bij ons aan te vragen!

Hieronder gaan wij dieper in hoe u weet dat u met het goedkoopste payrollbedrijf of payrolltarief, zonder trucjes, te maken heeft.

Goedkoopste payrolltarieven vergelijken

Payrollbedrijven passen, om zo de goedkoopste te lijken, aan de hand van payrollfactoren verschillende soorten payrolltariefopbouw varianten en berekeningen toe.

De meest gebruikte payrolltariefberekening is:

1. Bruto exclusief uurloon x payrollfactor

Hierbij is belangrijk dat u goed oplet wat met het bruto uurloon (zie checklist) wordt bedoeld. Is dit namelijk inclusief of exclusief reservering vakantiegeld en/of -dagen. Daarnaast is van belang te weten wat er in de payrollfactor wel/niet o.a. qua vakantiedagen, ziekte, ATV dagen, feestdagen, bijzonder verlof, arbodienst, pensioen, scholing en werknemersverzekeringen zit. Dit zodat u daadwerkelijk weet dat u met het goedkoopste payrollbedrijf te maken heeft.

Naast bovenstaande payrollaanbieders zijn er namelijk ook nog steeds payrollbedrijven, die zeggen dat payroll u maar b.v. € 0,10 per uur bij hen kost! Hierbij is belangrijk te weten dat u uiteindelijk naast de € 0,10 marge (toeslag) ook al een marge in de payrollfactor van het payrollbedrijf heeft betaald en daardoor niet het goedkoopst uit bent!

Het payrolltarief is bij deze berekening dan als volgt:

2. Bruto exclusief uurloon x payrollfactor + marge (toeslag)

De laatste minst transparante payrolltariefopbouw, die om de goedkoopste te lijken, steeds vaker wordt toegepast, is een vast percentage over de kostprijs van een payrollbedrijf. Zeer belangrijk in dit geval is om te weten wat het payrollbedrijf onder haar kostprijs (vakantiedagen, vakantiegeld, etc.) verstaat.

Het payrolltarief is bij deze berekening dan:

3. Kostprijs + %

Goedkoopste payrollberekening

Het meest overzichtelijk voor u is dus altijd om een payrollberekening op basis van € 10 bruto uurloon, exclusief reserveringen vakantiegeld en dagen, (idem de bruto uurlonen uit uw CAO of Wettelijk Minimum Lonen (WML)) te laten maken en dit bruto uurloon met de aangeboden payrollfactor (+ eventueel marge/toeslag) van een payrollbedrijf te vermenigvuldigen. Hierdoor weet u namelijk daadwerkelijk of u met payroll bij hen het goedkoopst uit bent.

De formule ziet er dan als volgt uit:

Bruto exclusief uurloon x payrollfactor = uw payrolltarief

Laat u deze payrollberekeningen echter voor al uw verschillende medewerkers maken. Het payrolltarief voor studenten en/of scholieren is namelijk, i.v.m. hun lagere sociale lasten (geen pensioen) en beperkte werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag, sowieso lager en goedkoper dan voor oproepkrachten en medewerkers met bepaalde en onbepaalde tijdscontracten.

Wilt u van ons de transparanste en goedkoopste payrolltariefberekeningen voor ieder van uw soort medewerkers ontvangen? Vraagt u dan nu snel de goedkoopste payrollofferte in Nederland bij ons aan!

Waar moet u op letten bij de goedkoopste payrollfactor?

Allereerst kijkt u dus wat er in (1.) de lage en goedkope payrollfactor van het desbetreffende zogenaamde goedkope payrollbedrijf zit (zie onderstaande opbouw payrollfactor) en daarna doorloopt u onze (2.) payrollfactorchecklist.

1. Opbouw payrollfactor:

Brutoloon werknemer:
* Netto salaris werknemer;
* Betaling werkgeverslasten (CAO) loonbelasting, sociale premies (o.a. WW-premie, basispremie WAO/WIA, gedifferentieerde premie Whk, ziektekosten Verzekeringswet, eigen risicodrager ziektewet) (24%), scholingsfonds (1,02%) en pensioen (gemiddeld (11%);

+

Reserveringen en indirecte werkgeverslasten:
* Reservering vakantiegeld (wettelijk minimaal 8%);
* Reservering vakantiedagen (wettelijk minimaal 20 dagen, 11%);
* Reservering feestdagen (2,6%, 5-7 dagen);
* Reservering ziektedagen (tussen de 5-7 dagen, 4,2%);
* Kort verzuim (calamiteitenverlof), bijzonder (buitengewoon) verlof (0,6%);
* Evt. ADV of ATV, senioren- en kortdurend zorgverlofdagen (zie Wet Arbeid en Zorg (WaZo));
* Wachtdagcompensatie;
* Indirecte werkgeverslasten o.a. ziekteverzuimverzekering (premie), salarisadministratie (accountant), arbodienst;

+

Toeslag (marge) payrollbedrijf:
* O.a. Juridische kwesties, urenverwerking, contractbeheer, ziektebegeleiding, risico’s, service en ondersteuning (m.b.t. diverse vragen) aan ondernemer en werknemers.

= PAYROLLFACTOR

Alles bij elkaar opgeteld zijn de loongerelateerde werkgeverskosten en indirecte werkgeverskosten (boekhouder, accountant en verzekeringen) rond een werknemer, zonder de opslag van een payrollbedrijf, voor u als werkgever in eigen dienst dus circa 40-50%.

Uw exacte payrollfactor (v.w.b. opslag) bij een goedkoop payrollbedrijf is per aanbieder verschillend en zoals u zult begrijpen, o.a. afhankelijk van a.) de functie van de werknemer, b.) de geldende CAO, c.) het aantal gewerkte uren (het werk rond 1 payrollwerknemer is verhoudingsgewijs duurder dan bij 20) en d.) het ziekteverzuim onder uw werknemers over de afgelopen jaren binnen uw bedrijf.

Vraagt u daarnaast bij het payrollbedrijf wat uw payrollfactor is, als er een e.) koppeling v.w.b. de urenregistratie- en verwerking, met uw kassa of urenregistratiesysteem kan worden gemaakt. I.v.m. minder werkzaamheden en kans op minder fouten bij het payrollbedrijf hierdoor, is een lagere payrollfactor en dus ook een lager en goedkoper payrolltarief bij het payrollbedrijf niet meer dan logisch.

Tot slot, let u bij een payrollbedrijf ook goed op de mogelijke verschillende payrolltarieven door het f.) verschil in betalingstermijnen. Het payrollbedrijf financiert namelijk de salarissen van uw werknemers bij payroll voor en hoe sneller u dus betaalt (automatische incasso), hoe lager en goedkoper uw payrollfactor vaak zal zijn.

Over goedkoopste payroll in Nederland

Wij van goedkoopste payroll kunnen elke mkb-ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrollconstructie tegen de goedkoopste payrolltarieven in Nederland aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over de goedkoopste payroll dienstverlening in Nederland voor u, uw bedrijf en personeel.

Vraag de goedkoopste payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Goedkoopste payrollbedrijf van Nederland

Doordat wij van goedkoopste payroll scherper op onze kosten letten en genoegen nemen met lagere marges, zijn wij vaak veel goedkoper dan bijvoorbeeld de volgende payrollbedrijven in Nederland.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Vraag de goedkoopste payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollfactorchecklist

Om te weten wat u koopt en dat goedkoop voor u geen duurkoop wordt, volgt hieronder een checklist, die u kunt gebruiken om uw aangeboden payrollfactoren met elkaar te vergelijken:

• Factor inclusief of exclusief vakantiegeld en /of vakantiedagen?;
• Factor inclusief ziekte (zonder eventuele nacalculatie)?;
• Factor reiskosten en onbelaste vergoedingen?;
• Factor bij verschillende ziektepercentages?;
• Zitten ATV/ADV dagen in de payrollfactor of worden ze doorberekend?;
• Factor inclusief feestdagen?;
• Factor inclusief kort verzuim/bijzonder verlof/zorgverlof?;
• Factor inclusief seniorendagen?;
• Factor inclusief geboorteverlof?;
• Mogelijke aanvangskosten?;
• Factor voor AOW-gerechtigden of scholieren/studenten?;
• Factor en regelingen voor herintreders en arbeidsgehandicapten?;
• Factor en regeling eventuele subsidieteruggaven (BBL/50+)?;
• Collectieve ongevallenverzekering?;
• Welke pensioenregeling voor uw werknemers?;
• Scholingsfonds voor uw werknemers?;
• Factor voor toeslag- of overwerkuren?;
• Factor bij koppeling van systemen?;
• Factor bij verschillende betalingstermijnen?;
• Factor voor de dienstverleningsvariant?

Kortom, zoals u ziet en leest, is het is altijd zeer belangrijk om bij de laagste en/of goedkoopste payrollfactoren/-tarieven in een payrollofferte goed naar bovenstaande punten te kijken en vergelijken. Een payrollfactor bij een zogenaamd “goedkoop” payrollbedrijf van 1,5 voor vaste werknemers, nu u dit weet, is niet realistisch. De directe en indirecte personeelskosten (payrollkosten) voor een werkgever/payrollbedrijf in Nederland zijn al hoger.

Dit zou dus betekenen, dat het payrollbedrijf op ieder uur verlies zou draaien, wat niet echt logisch is! Of dat het payrollbedrijf reserveringen en/of kosten heeft weggelaten in haar zogenaamde goedkoopste aangeboden payrollfactoren/-tarieven. Dit laatste, weet u nu, is dus eerder/altijd het geval!

Voordelen van payroll

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) en dat payroll vaak goedkoper is dan dat u zelf personeel in dienst heeft, zijn ook de volgende payroll voordelen vaak voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Goedkopere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van goedkoopste payroll uw personeels- en loonadministratie voor scherpe en goedkope payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u met payroll namelijk goedkoper uit dan wanneer u uw medewerkers zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroll namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Hierbij zijn de tariefverschillen tussen uitzenden/detacheren en payroll soms wel enkele euro's per uur!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Het payrollbedrijf fungeert slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft met payroll namelijk als voordeel nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw organisatie, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers verandert er feitelijk ook niet veel met payroll, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn met payroll bij een payrollbedrijf, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Dit betekent dat u met payroll als voordeel te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll heeft. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Minder administratie met payroll

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. Dit betekent dat u dus bij payroll als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen en u daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken heeft. U heeft immers bij payroll geen personeel meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft met payroll bij een payrollbedrijf namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent, betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen met payroll bij een payrollbedrijf niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt bij payroll door ons ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of goedkoopste payrollofferte over payroll voor u, uw bedrijf en diverse medewerkers bij ons aan!